online class

گرامر

حتما می دانید که ۹۰ درصد اشکالات زبان ما گرامر هستند. و معمولا نمی توانیم گرامر های پیچیده را در اسپیکینگ و رایتینگ خود به درستی به کار ببریم.
طبق مقالات ارائه شده دولینگو؛ یکی از معیارهای ارزیابی استفاده از گرامر درست در رایتینگ و اسپیکینگ است.
معیار دیگر ارزیابی استفاده از ساختارهای پیچیده گرامر می باشد که باعث افزایش نمره داوطلب می‌شود.
گروه ایران دولینگو با توجه به درخواستهای متعدد متقاضیان و نیز اهمیت مبحث گرامر در آزمونهای بین المللی چون Duolingo, IELTS, PTE دوره آموزشی گرامر را با سطوح مختلف برگزار می کند.

۶ جلسه‌ی ۲ ساعته ۳۸۹ هزار تومان

ویژگی‌های این دوره:
  • سطح intermediate
  • روزهای شنبه و دوشنبه ساعت ۱۶ تا ۱۸
  • مدرس: استاد کاظم بیخوف

ظرفیت کلاس‌ها ۱۰ نفره بوده و هر کلاس به محض تکمیل ظرفیت شروع خواهد شد.


کلیک روی این دکمه و انجام پرداخت، به منزله قبول شرایط استفاده از خدمات ایران دولینگو می‌باشد.

online class

خصوصی

هر جلسه ۳۰۰ هزار تومان

ویژگی‌های این کلاس:
  • برنامه‌ریزی جدول تدریس طبق سطح هر دانشجو و تلاش برای رسیدن او به سطح مورد نیاز
  • پوشش ۶ بخش زیرمجموعه دو مهارت Speaking و Writing بر پایه آزمون دولینگو
  • آموزش تمامی تکنیک های مورد نیاز آزمون
  • ارائه تمرین و رفع اشکال توسط استاد

تعداد جلسات کلاس‌های خصوصی با توجه به سطح هر دانشجو و پیشنهاد مدرس برنامه‌ریزی می‌شود.

تعداد جلسات مورد نیاز

کلیک روی این دکمه و انجام پرداخت، به منزله قبول شرایط استفاده از خدمات ایران دولینگو می‌باشد.

online class

نیمه‌خصوصی

۶ جلسه ۵۰۰ هزار تومان

ویژگی‌های این دوره:
  • پوشش ۶ بخش زیرمجموعه دو مهارت Speaking و Writing بر پایه آزمون دولینگو در ۶ جلسه
  • آموزش تمامی تکنیک های مورد نیاز آزمون
  • ارائه تمرین و رفع اشکال توسط اساتید

ظرفیت کلاس‌ها ۵ نفره بوده و هر کلاس به محض تکمیل ظرفیت شروع خواهد شد.


کلیک روی این دکمه و انجام پرداخت، به منزله قبول شرایط استفاده از خدمات ایران دولینگو می‌باشد.