موفقیت حاصل تلاش و برنامه ریزی منسجم و اصولی است.


  • از کجا شروع کنم؟
  • از چه منابع و مطالبی برای آزمون استفاده کنم؟
  • چه میزان تلاش و زمان برای کسب نمره دلخواه لازم است؟
  • ساب اسکورها در آزمون Duolingo تا چه اندازه مهم هستند؟

و کلی سوال که میتونید از تیم مشاوره و برنامه ریزی ما به صورت رایگان بپرسید.

برای برنامه ریزی و رسیدن به موفقیت هیچوقت دیر نیست، با ما تماس بگیرید: 09216193476

ساعات تماس 21-08