free-consulting

مشاوره و برنامه‌ریزی آزمون دولینگو

موفقیت حاصل تلاش و برنامه ریزی منسجم و اصولی است.


  • از کجا شروع کنم؟
  • از چه منابع و مطالبی برای آزمون استفاده کنم؟
  • چه میزان تلاش و زمان برای کسب نمره دلخواه لازم است؟
  • ساب اسکورها در آزمون Duolingo تا چه اندازه مهم هستند؟

و بسیار سوالات دیگر که میتوانید با کمک تیم مشاوره و برنامه‌ریزی ایران دولینگو به پاسخ آنها برسید.

برای برنامه ریزی و رسیدن به موفقیت هیچوقت دیر نیست، با ما تماس بگیرید: 09216193476

ساعت تماس: ۸ تا ۲۱