راه‌های ارتباط با ما

ایمیل
ایمیل ادمین

[email protected]

ایمیل پشتیبانی سایت

[email protected]

مدیرها
مدیر کلاس‌ها

Telegram: @DuolingoClass

مدیر پکیج

Telegram: @Shahroooei

مدیر تمرینات گروه تلگرام

Telegram: @Houra98

مدیر مالی

Telegram: @DuolingoPay

تماس