برای پرداخت هزینه‌ ریالی آزمون می‌توانید از خدمات پرداخت سایت ایران دولینگو (اپلای کاما) استفاده نمایید.

توجه

گروه ایران دولینگو از بهمن ماه ۱۳۹۹ با نام جدید اپلای کاما فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهد. برای پرداخت‌های خود دقت کنید که با نام‌های مشابه ایران دولینگو فریب سودجویان را نخورید. آدرس جدید وب سایت ما applycomma.com می‌باشد.