آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی ایران دولینگو به منظور سنجش معلومات فعلی شما در ۶ بخش آزمون دولینگو طراحی شده است. این ۶ بخش عبارتند از:

  • رایتینگ توصیف تصاویر
  • رایتینگ ۵۰ واژه
  • اسپیکینگ توصیف تصاویر
  • اسپیکینگ RA
  • اسپیکینگ Cue Cards
  • اسپیکینگ Audio

این بخش‌ها در پرکتیس تست آزمون دولینگو وجود ندارند و شما می‌توانید با انجام این آزمون، برآورد خوبی از میزان آمادگی خود برای شرکت در آزمون دولینگو به دست بیاورید.

placement-test
payment

تعیین سطح ایران دولینگو

ماک اسپیکینگ و رایتینگ

هزینه تعیین سطح 89,000 تومان

تصحیح و اعلام نتیجه: حداکثر تا ۴۸ ساعت

انتخاب و پرداخت
کلیک روی این دکمه و انجام پرداخت، به منزله قبول شرایط استفاده از خدمات ایران دولینگو می‌باشد.