عبارات جایگزین برای I think

“Other ways to say “I think

 

یکی از اشتباهات در استفاده از زبان انگلیسی زیاده روی در به کار بردن برخی کلمات و عبارات است. (به اصطلاح overuse)

این موضوع نه تنها موجب کسل کننده شدن صحبت یا نوشته شما می گردد بلکه باعث پایین آوردن امتیاز شما در آزمون های زبان انگلیسی از جمله آیلتس، تافل، دولینگو و… می شود.

بنابراین در اینجا قصد داریم عبارات جایگزین برای “I think” به منظور بیان نظر و عقیده شخصی را به شما معرفی کنیم تا از آن ها در استفاده بهتر از زبان انگلیسی و هم چنین بالابردن نمره خود در آزمون ها بهره ببرید.

 

…In my opinion

In my opinion, they could not do better than that.

 

…In my view

In my view, things will not change.

 

…I personally think

.I personally think It is too cold to go out

 

…I reckon that

.I reckon that we will have to leave early

 

…What I reckon is that

.What I reckon is that they are two separate things

 

…I suppose

.I suppose it depends on the driver

 

…I assume

.I assume you always get up at the same time

 

…I consider

.I consider there is a serious malfunction in the machine

 

…I believe that

.I believe that you are innocent

 

…I honestly believe that

.I honestly believe that she is the finest pianist in the world

 

…It seems to me that

.It seems to me that you know how to play the guitar

 

…If you ask me

.If you ask me, this exceeds all our expectations

 

(…I would say… (I’d say

.I would say that man is very kind

 

…In my point of view

.In my point of view, it is just a system error

 

…From my point of view

.From my point of view, you are in danger

 

…I am of the opinion that

.I am of the opinion that we should not give Sara any more money

 

…To me

.To me, it is a piece of art

 

…To my way of thinking

.To my way of thinking, we are working on a very important project

 

…As far as I can tell/see

As far as I can tell, this information is kept very secret.

 

…As far as I am concerned

As far as I am concerned, she can come home whenever she likes.

 

…As far as I know

As far as I know, this would be beneficial for our company.

 

…To my mind…/ in my mind

To my mind, he died because of a heart attack.

…It is my view

It is my view this city is the most beautiful city in the world.

 

…It is my belief that

It is my belief that our children will be in very bad circumstances in the near future.

 

…The way I see things is that

The way I see things is that this election will be called off.

 

…As I see it

As I see it, you do not have any choice.

 

…I feel that

I feel that love is everywhere.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *