فعل مورد استفاده برای ورزش های مختلف

? Play, Do, or Go

Verbs used to talk about sports

 

 

به طور کلی برای Sport از فعل (Play (US یا (Do (UK استفاده می شود.

?Do you play any sports

?Why do you do sports

 

برای انواع مختلف ورزش ها می توان از سه فعل do یا go یا play استفاده کرد:

فعل Play برای ورزش های تیمی یا ورزش هایی که با توپ انجام می شوند، به کار می رود.

football
baseball
basketball
rugby
tennis
hockey
volleyball
cricket
soccer
badminton
golf*

 

.I love to play badminton

.I played basketball when I was in high school

.In my spare time, I play soccer with my friends

.When I was a kid, I loved playing baseball with my family

.They usually play golf

 

فعل Go برای ورزش هابی که به ing- ختم می شوند، به کار می رود.

skiing
swimming
climbing
diving
fishing
running
jogging
skating / figure skating
golfing*


نکته: برای ورزش گلف هم می توان از فعل Play استفاده کرد و هم از فعل Go.

.you can play golf and go golfing *


.I love to go jogging in the morning before I go to work

.My grandfather and I go fishing every time I visit him

.Every winter, my family and I go skiing in the Rockies

!What are you doing this weekend? Let’s go swimming

 

  • ورزش هایی که به ing- ختم می شوند، درواقع حالت Gerund فعل هستند. بنابراین می توان از شکل ساده آن ها هم استفاده کرد.

ski
swim
climb
dive / scuba dive
fish
run
jog
skate / figure skate
golf

 

?Do you scuba dive

?Do you golf

.I learned how to ski when I was 9 years old

.She skates at the local community center

!He runs marathons for fun


نکته: بین فعل Go و فعالیت ورزشی “to” قرار نمی گیرد.

go to swimming

go swimming


استثنا: همواره استثنا هم در زبان انگلیسی وجود دارد. ورزش های زیر با فعل Go به کار نمی روند.

boxing

fencing

wrestling

weight training

weight-lifting

body-building

 

  • معمولا برای این ورزش ها از Do استفاده می شود یا بعضی افراد ترجیح می دهند از Do برای Boxing, Wrestling, Fencing استفاده نکرده و شکل ساده فعل را به کار ببرند.

.I like to box

.Two men wrestled with each other

.Boys were taught to fence

.I like watching fencing at the Olympics

.Gavin keeps himself fit by doing weight training three times a week

.I am going to the gym to do some weight training

 

فعل Do برای ورزش هابی که به تجهیزات نیاز ندارند، به کار می رود.

aerobics
karate / judo/ martial arts
gymnastics

yoga*

 

.I jog every morning to stay in shape. I play tennis and I also do aerobics

.My daughter used to take swimming lessons, but now she does gymnastics

!She does a lot of yoga. That’s why she looks so great


نکته: افرادی که به صورت حرفه ای و جدی یوگا انجام می دهند، اغلب از فعل Practice در کنار Yoga استفاده می کنند.

 .I practice yoga*


 

دو نکته مهم:

  • از فعل Make برای صحبت کردن درباره ورزش استفاده نمی شود.
  • از فعل Practice به ندرت برای صحبت کردن درباره ورزش ها، و بیشتر برای ورزشکاران حرفه ای که قصد دارند قبل از مسابقه یا مراسم ورزشی مهارتی را تمرین کنند، به کار می رود. بنابراین:

.The average person does not practice a sport

 

 

…Now tell us what kinds of sports you play

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *