راهنمای کامل آزمون دولینگو

در این مقاله سعی داریم بخش‌های مختلف آزمون دولینگو را معرفی کنیم. آزمون دولینگو دارای ۱۲ بخش است که عملکرد داوطلب را در کارنامه بر محور ۴ ساب اسکور(Sub-Scores) نشان‌ می‌دهد.

Sub-Scores در این آزمون یا بخش‌های آنها عبارتند از:

Literacy: C-test, Writing, Real Word (text)

این ساب اسکور (Literacy) توانایی خواندن و نوشتن داوطلب را نشان می‌دهد.

Conversation: Speaking, WFD, Real Word (audio)

این ساب اسکور (Conversation) توانایی گوش دادن و صحبت کردن داوطلب را نشان می‌دهد.

Comprehension: C-test, WFD, Real Word (text), Speaking, Real Word (audio)

این ساب اسکور (Comprehension) توانایی خواندن و گوش دادن داوطلب را نشان می‌دهد.

 Production: Speaking and Writing

این ساب اسکور (Production) توانایی نوشتن و صحبت کردن داوطلب را نشان می‌دهد.

نمره کلی (Overall) میانگین نمرات ۴ ساب اسکور نیست و نمره آن به صورت مجزا بر اساس پاسخ‌های متقاضیان در بخش‌های مختلف ارزیابی می‌شود.

در ادامه در خصوص هر یک از بخش‌ها همراه با نکات کلیدی که می‌تواند نمره داوطلب را ارتقا ببخشد به تفصیل صحبت شده است.

 

۱. بخش C-test

در این بخش از آزمون Duolingo، جاهای خالی با حروف مناسب تکمیل می‌شود و زمان در اختیار ۳ دقیقه است. این بخش در آزمون چند بار تکرار می‌شود(Read and Complete). عملکرد مناسب در این بخش، نمره متقاضی را در دو ساب اسکور Literacy و Comprehension افزایش می‌دهد.

نکات کلیدی:

 1. کل متن را قبل از تمرکز بر هر واژه به صورت کامل خوانید.
 2. تلاش کنید در خصوص هر واژه با توجه به متن سرنخ پیدا کنید.
 3. از backspace or delete button برای پاک کردن حروف استفاده کنید.
 4. این بخش در آزمون ۳ تا ۷ بار تکرار می‌شود( برای هر متقاضی امکان دارد متفاوت باشد).
 5. نوشتن یک واژه به غلط و یا ننوشتن آن به یک اندازه در نمره تاثیر دارد (پیشنهاد می‌شود در صورتی نتوانستید واژه‌ای را به درستی حدس بزنید از حرف پرتکرار (E) استفاده کنید).
 6. در این بخش American spelling فقط مورد قبول است(در بخش‌های دیگر هم American and British قابل قبول است).
شکل شماره 1 : Read and Complete
شکل شماره ۱ : Read and Complete

۲. بخش Real words غیرشنیداری (Read and Select)

در این بخش از آزمون Duolingo، واژگان واقعی انگلیسی در مدت ۱ دقیقه بایستی انتخاب شوند(Yes/NO-Text). این بخش غیرشنیداری است. عملکرد مناسب در این بخش، نمره متقاضی را در دو ساب اسکور Literacy و Comprehension افزایش می‌دهد.

نکات کلیدی:

 1. سعی کنید واژه واقعی (Actual Word) را انتخاب کنید و واژه‌ای که شک دارید را انتخاب نکنید.
 2. انتخاب واژه غیرواقعی در این آزمون، این پیام را به هوش مصنوعی می‌دهد که سطح متقاضی پایین است و در نتیجه نمره فرد پایین خواهد شد.
 3. پیشنهاد می شود با یک دیکشنری معتبر به Pronunciation واژگان دقت شود.
 4. با کلیک کردن بر روی واژه واقعی آن به صورت نارنجی خواهد شد.
 5. واژه‌ها را با دقت بخوانید برخی از آنها به ظاهر واقعی میرسند اما تفاوت‌های کوچکی در حروف آنها وجود دارد که آنها را غیرواقعی می‌کند.
 6. تعداد واژگان واقعی در هر سوال ممکن است متفاوت باشد و به صورت یکسان ارائه نمی‌شود(برای مثال امکان دارد در یک سوال ۶ واژه واقعی باشد و در سوالی دیگر ۹ واژه واقعی باشد).
 7. این بخش در آزمون ۳ تا ۷ بار تکرار می‌شود (برای متقاضی امکان دارد متفاوت باشد).
شکل شماره 2 : Read and Select
شکل شماره ۲ : Read and Select

 

۳. بخش Real words شنیداری(Listen and Select)

در این بخش از آزمون Duolingo، بر روی واژگان کلیک کرده و به دقت به هر واژه گوش دهید و واژه واقعی را انتخاب کنید(Yes/NO-Audio). زمان این بخش۱:۳۰ دقیقه است. عملکرد مناسب در این بخش، نمره متقاضی را در دو ساب اسکور Comprehension و Conversation افزایش می‌دهد.

نکات کلیدی:

 1. سعی کنید واژه واقعی (Actual Word) را انتخاب کنید و واژه‌ای که شک دارید را انتخاب نکنید.
 2. انتخاب واژه غیرواقعی در این آزمون، این پیام را به هوش مصنوعی می‌دهد که سطح متقاضی پایین است و در نتیجه نمره فرد پایین خواهد شد.
 3. با کلیک کردن بر روی باکس مشخص برای هر واژه، آن واژه به صورت نارنجی خواهد شد.
 4. تعداد واژگان واقعی در هر سوال ممکن است متفاوت باشد و به صورت یکسان ارائه نمی‌شود (برای مثال امکان دارد در یک سوال ۶ واژه واقعی باشد و در سوالی دیگر ۹ واژه واقعی باشد).
 5. این بخش در آزمون ۳ تا ۷ بار تکرار می‌شود( برای هر متقاضی امکان دارد متفاوت باشد).
 6. به syllable هر واژه توجه کنید.
ل شماره 3 : Listen and Select
شکل شماره ۳ : Listen and Select

 

۴. بخش WFD

در این بخش از آزمون، داوطلب هر آنچه که می‌شنود را باید بنویسد(Listen and Type). فرصت داوطلب در این بخش ۱ دقیقه است و جمعاً ۳ بار می‌تواند به صوت پخش شده گوش کند. عملکرد مناسب در این بخش، نمره متقاضی را در دو ساب اسکور Comprehension و Conversation افزایش می‌دهد.

نکات کلیدی:

 1. تعداد دفعات گوش دادن تاثیری در نتیجه آزمون ندارد و آنچه که اهمیت دارد پاسخ درست در زمان تعیین شده است.
 2. متقاضی زمانی که جمله را به صورت ناقص می نویسد نمره بیشتری را کسب می کند نسبت به زمانی که جمله رو نمی‌نویسید.
 3. آنچه را که می‌شنوید در بار اول تایپ کنید و در بار دوم و سوم آن را اصلاح کنید.
 4. با کلیک کردن بر روی آیکون اسپیکر (نارنجی رنگ) میتوانید برای بار دوم و سوم گوش دهید.
 5. این بخش در آزمون ۳ تا ۷ بار تکرار می‌شود( برای هر متقاضی امکان دارد متفاوت باشد).
 شکل شماره 4 : Listen and Type
شکل شماره ۴ : Listen and Type

 

۵. بخش Read aloud

در این قسمت در آزمون Duolingo بایستی در مدت زمان در نظر گرفته شده جمله‌ای که در تصویر زیر به عنوان نمونه است را با صدای واضح و بلند با رعایت تلفظ و intonation بخوانیم (زمان در اختیار ۲۰ ثانیه). عملکرد مناسب در این بخش، نمره متقاضی را در دو ساب اسکور Comprehension و Conversation افزایش می‌دهد.

نکات کلیدی:

 1. قبل از ریکورد کردن اگر زمان کافی دارید یک بار تمرین کنید.
 2. به Punctuation در جمله توجه کنید
 3. این بخش در آزمون ۳ تا ۷ بار تکرار می‌شود( برای هر متقاضی امکان دارد متفاوت باشد).
شکل شماره 4 : Read Aloud
شکل شماره ۴ : Read Aloud

 

۶. بخش Speaking Cue Cards

در این بخش با توجه به سوال، با زمانبندی مناسب شروع به صحبت کردن با کلیک بر روی Record Now بکنید. زمان در اختیار ۲۰ ثانیه برای آمادگی و قبل از رکورد کردن و ۹۰ ثانیه پس از رکورد کردن است. عملکرد مناسب در این بخش، نمره متقاضی را در دو ساب اسکور Conversation و Production افزایش می‌دهد.

نکات کلیدی:

 1. از واژه‌ها و ساختارهای متنوع استفاده کنید.
 2. اگر نمی توانید به سوال به خوبی جواب دهید، سعی کنید در مورد این که چرا پاسخ دادن به سوال برای شما دشوار است، بحث کنید.
 3. قبل از رکورد کردن سوال را با دقت بخوانید.
 4. میزان صحبت کردن در این بخش نباید کمتر از ۳۰ ثانیه باشد و گرنه نتیجه آزمون Invalid خواهد شد.
 5. هنگام صحبت می توانید به سوال نگاه کنید.
 6. شما نمی‌توانید پاسخ خود را Re-Record کنید.
شکل شماره 6 : Read, Then Speak
شکل شماره ۶ : Read, Then Speak

 

۷. توصیف عکس گفتاری (Speaking DI)

در این بخش متقاضی باید درباره عکس در زمان مشخص شده صحبت کند. زمان در اختیار ۲۰ ثانیه برای آمادگی و قبل از رکورد کردن و ۹۰ ثانیه پس از رکورد کردن است. عملکرد مناسب در این بخش، نمره متقاضی را در دو ساب اسکور Conversation و Production افزایش می‌دهد.

نکات کلیدی:

 1. تصویر و دستورالعمل آن، ۲۰ ثانیه قبل از ضبط به صورت اتوماتیک ظاهر می‌شود و شما می‌توانید به صورت Manually بر روی Next نیز کلیک کنید.
 2. سعی کنید آنچه را که در تصویر اتفاق افتاده است را توصیف کنید.
 3. میزان صحبت کردن در این بخش نباید کمتر از ۳۰ ثانیه باشد و گرنه نتیجه آزمون Invalid خواهد شد.
 4. هنگام صحبت می توانید به تصویر نگاه کنید.
 5. شما نمی‌توانید پاسخ خود را Re-Record کنید.
شکل شماره 7 : Speak About the Photo
شکل شماره ۷ : Speak About the Photo

 

۸. بخش Speaking Audio

در این بخش داوطلب سوال را به صورت صوت می شنود و متنی نیست که آن را ببیند و جمعا ۳ بار اجازه دارد سوال را بشنود و سپس صحبت کند. زمان در اختیار ۲۰ ثانیه برای آمادگی و قبل از رکورد کردن و ۹۰ ثانیه پس از رکورد کردن است. عملکرد مناسب در این بخش، نمره متقاضی را در دو ساب اسکور Conversation و Production افزایش می‌دهد.

نکات کلیدی:

 1. تصویر و دستورالعمل آن، ۲۰ ثانیه قبل از ضبط به صورت اتوماتیک ظاهر می‌شود و شما می‌توانید Replay (2 بار) کنید و سوال را بشنوید.
 2. از واژه‌ها و ساختارهای متنوع استفاده کنید.
 3. اگر نمی توانید به سوال به خوبی جواب دهید، سعی کنید در مورد این که چرا پاسخ دادن به سوال برای شما دشوار است، بحث کنید.
 4. میزان صحبت کردن در این بخش نباید کمتر از ۳۰ ثانیه باشد و گرنه نتیجه آزمون Invalid خواهد شد.
 5. شما نمی‌توانید پاسخ خود را Re-Record کنید.
شکل شماره 8 : Listen, Then Speak
شکل شماره ۸ : Listen, Then Speak

 

۹. توصیف عکس نوشتاری (Writing DI)

در این بخش از داوطلب خواسته می‌شود در مدت زمان ۶۰ ثانیه یک تصویر را در یک یا چند جمله توصیف کنید. عملکرد مناسب در این بخش، نمره متقاضی را در دو ساب اسکور Literacy و Production افزایش می‌دهد. این بخش سه بار و به صورت متوالی در آزمون دیده می شود و داوطلبان در ۴۰ دقیقه اول آزمون با این تسک روبرو می شوند.

نکات کلیدی:

 1. دستورالعمل آزمون یک جمله کامل را میخواهد، اما سعی کنید بیش از یک جمله بنویسید.
 2. سعی کنید آنچه را که در تصویر اتفاق افتاده است را توصیف کنید.
 3. هنگام نوشتن پاسخ می توانید تصویر را ببینید.
شکل شماره 9 : Write About the Photo
شکل شماره ۹ : Write About the Photo

۱۰. بخش Writing حداقل ۵۰ واژه

در این بخش از آزمون متقاضی بایستی در حداقل ۵۰ واژه در ۵ دقیقه به سوال پاسخ مناسب ارائه دهد. عملکرد مناسب در این بخش، نمره متقاضی را در دو ساب اسکور Literacy و Production افزایش می‌دهد.

نکات کلیدی:

 1. تا جائی که زمان به شما اجازه می‌دهد با رعایت نکات مربوط به گرامر، Punctuation و … بنویسید.
 2. از لغات و گرامر متنوع و پیچیده استفاده کنید.
 3. از spelling, grammar, punctuation, capitalization مناسب استفاده کنید.
 4. در آزمون دولینگو برای نوشتن هر دو لهجه American and British spelling مورد قبول است.
 5. هنگام نوشتن پاسخ می توانید سوال را ببینید.
شکل شماره 10 : Read, Then Write
شکل شماره ۱۰ : Read, Then Write

 

۱۱. بخش Interview Speaking

این بخش از آزمون Duolingo، تاثیری بر نمره نهایی ندارد و برخی از دانشگاه ‌ها امکان دارد به همراه نتیجه آزمون به این بخش نیز توجه داشته باشند. شرکت در این بخش اجباری است و گرنه نتیجه آزمون Invalidated می‌شود. پس از آزمون اصلی می توانید این بخش را View کنید.

نکات کلیدی:

 1. یکی از موضوعات ارائه شده را انتخاب(۲ موضوع) و در زمان مشخص شده درباره آن باید صحبت کنید
 2. داوطلب ۳۰ ثانیه فرصت دارد تا موضوع مورد علاقه خود را انتخاب کند.
 3. زمان در اختیار بین ۱ تا ۳ دقیقه است.
شکل شماره 11 : Speaking Sample
شکل شماره ۱۱ : Speaking Sample

 

۱۲. بخش Writing Sample

این بخش از Writing، تاثیری بر نمره نهایی ندارد و برخی از دانشگاه ‌ها امکان دارد به همراه نتیجه آزمون به این بخش نیز توجه داشته باشند. شرکت در این بخش اجباری است و گرنه نتیجه آزمون Invalidated می‌شود. پس از آزمون اصلی می توانید این بخش را View کنید.

نکات کلیدی:

 1. یکی از موضوعات ارائه شده را انتخاب(۲ موضوع) و در زمان مشخص شده درباره آن باید بنویسید.
 2. داوطلب ۳۰ ثانیه فرصت دارد تا موضوع مورد علاقه خود را انتخاب کند.
 3. زمان در اختیار بین ۳ تا ۵ دقیقه است.
شکل شماره 12 :Writing Sample
شکل شماره ۱۲ :Writing Sample

 

 

هر کدام از بخشها (Question Types) در آزمون چقدر تکرار می‌شوند؟

تعداد هر سوال در هر بخش در این آزمون برای هر متقاضی امکان دارد متفاوت باشد. تعداد سوالات در آزمون دولینگو در جدول زیر قابل مشاهده است:

شکل شماره 13: Question Types
شکل شماره ۱۳: Question Types

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *