اساتید ایران دولینگو

علیرضا ریاستی

مدرس

مدرس آیلتس و دولینگو

محمدرضا جبارپور

مدرس

مدرس آیلتس و دولینگو

ایمان توفیقی

مدرس

مدرس آیلتس و دولینگو

الهام علی بیک

مدرس

مدرس دانشگاه
هشت سال سابقه تدریس و تالیف در حوزه زبان انگلیسی
مدرس دوره ها و کارگاه های گرامر , EPT, MSRT, Duolingo, General English

کاظم بیخوف

مدرس

مدرس آیلتس و دولینگو

صنم اشرفی

مدرس

مدرس آیلتس و دولینگو

مجتبی اسفندیاری

مدرس

استاد مدعو دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علامه طباطبایی (رتبه ۵ دکتری آموزش زبان انگلیسی - دانشگاه تهران)
سوپروایزر موسسه زبان در شمال و غرب تهران
مدرس آیلتس و تافل و دولینگو